Nieuws

 • Buitenzwembad de Kuiperberg

  Een belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma wordt gerealiseerd , namelijk het langjarig openhouden van buitenzwembad de Kuiperberg. Een prachtig voorbeeld van #mijndinkelland2030 en een goede samenwerking tussen de partijen van de Dinkellandse raad! Lees verder

 • Vaccinatiegraad in Dinkelland

  De Dinkellandse VVD-fractie heeft Raadsbrief 2019 nr. 52 aan laten tekenen omdat er onduidelijkheden zijn over de vaccinatiegraad in Dinkelland. Lees verder

 • Afscheidsrede

  Maandag 9 september viel onze wereld stil toen we op de hoogte werden gebracht van het overlijden van Gerrit door een noodlottige val van de trap. Lees verder

 • De Dinkellandse VVD

  Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van ons raadslid en fractiegenoot Gerrit Hofmans. Wij zullen zijn grote kennis en gedrevenheid erg gaan missen binnen de Dinkellandse VVD-fractie. Lees verder

 • CDA en VVD leggen rekening voor bezuinigingen niet bij inwoners

  In de raadsvergadering van dinsdag 9 juli ligt de Perspectiefnota 2020 van de gemeente Dinkelland voor. Hoewel de gemeente er op dit moment financieel goed voor staat vragen de verwachtingen voor de komende jaren om een versobering van het beleid, waarvoor het college diverse denkrichtingen heeft voorgesteld. Lees verder

 • Plan Aveskamp

  Aan het overleg op 26 maart 2019 hebben vertegenwoordigers van alle fracties deelgenomen. De Dinkellandse VVD heeft daarin nogmaals herhaald wat we ook telkens de initiatiefgroep hebben aangegeven: laat de verkoop van de kavels op basis van het huidige bestemmingplan zijn gang krijgen en laat de initiatiefgroep ‘Samen op ‘t Goor’ vervolgens met de kopers in contact treden over hun plan. Lees verder

 • Camera’s af van onze hulpverleners!

  Een citaat uit het coalitieakkoord: “veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, bedrijven en de gemeente. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Dinkelland behoort tot één van de veiligste gemeenten van Nederland met relatief weinig incidenten. Naast deze objectieve veiligheid is ook het gevoel van veiligheid van belang. De gemeente heeft oog voor het veiligheidsgevoel van de inwoners. Juist van de gemeente mag een heldere correctie op verkeerd en schadelijk gedrag gevraagd worden” (Gemeente Dinkelland, 2018). Lees verder

 • Oud-inwoner Reutum dicht bij zetel in Europees parlement

  De uit Voorburg komende Bart Groothuis (38) staat nummer vier op de kandidatenlijst voor de VVD bij de Europese verkiezingen. Bart Groothuis is een geboren en getogen Tukker, hij is werkzaam als hoofd van het Bureau Cyber Security van het ministerie van Defensie. Lees verder

 • Zonnevelden Noordoost Twente

  Voor ons ligt het voorstel inzake vaststelling notitie “ontwikkeling grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente”. Deze notitie is in samenwerking met de Noordoost Twentse gemeenten Tubbergen, Oldenzaal, Losser en Dinkelland opgesteld. Lees verder

 • Een leven lang leren

  Een citaat uit de ‘agenda voor een leven lang leren’ uit het coalitieakkoord: “een goed ondernemersklimaat is gebaat bij een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Wij delen de zorg van ondernemers om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel te hebben en te behouden. Het is noodzakelijk dat nieuwe kennis en vaardigheden aangeleerd en bijgehouden worden. Een leven lang ontwikkelen, zodat (toekomstige) werknemers duurzaam inzetbaar zijn en blijven.” Lees verder

 • De Nashvilleverklaring

  Ook de Dinkellandse VVD heeft kennis genomen van de Nashvilleverklaring waarin het e.e.a. bevestigd en ontkend wordt. De Nashvilleverklaring is gebaseerd op een ander waarheidsbegrip en een ieder heeft het recht zijn eigen waarheid te uiten binnen de in de grondwet opgenomen godsdienstvrijheid. Binnen de gemeente Dinkelland is iedereen welkom en mag iedereen meedoen. Daar bestaat geen discussie over. Lees verder

 • Rioolheffing

  VVD Dinkelland is tegen de verhoging van de rioolheffing met 5 euro volgend jaar. De partij wil volgende week tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie indienen waarin het college wordt opgeroepen de verhoging in elk geval een jaar uit te stellen. Lees verder

 • Thesaurier-generaal van VVD Noordoost-Twente

  Vandaag ziet ons zeer gewaardeerde lid en thesaurier-generaal van VVD Noordoost-Twente ⁦Steven Luttikhuis⁩ zijn 50 jaren ‘lente’! Abraham Steven, namens de Dinkellandse VVD van harte gefeliciteerd! Lees verder

 • zonnepanelen niet meetellen bij bepaling WOZ-waarde

  DENEKAMP - D66 en VVD Dinkelland willen bekijken of het mogelijk is dat zonnepanelen op woningen niet meegeteld worden bij de bepaling van de WOZ-waarde. Lees verder

 • Rotonde bij het Stift in Weerselo

  VVD wil rotonde op kruising bij Het Stift in Weerselo. Lees verder

 • Jaarrekening 2017 Dinkelland.

  Wij hebben kennis genomen van de jaarrekening over het boekjaar 2017. Lees verder

 • Het Koersdocument 2018 - 2022

  Het koersdocument zet de koers uit en bepaalt de richting ... Lees verder

 • De Dinkellandse VVD

  Ons zeer gewaardeerde ‘demissionair’ commissielid en steunfractielid Ron Dijkkamp viert vandaag zijn 50e verjaardag. Van harte gefeliciteerd Ron! Lees verder

 • De Dinkellandse VVD

  Nieuwe raad geïnstalleerd en dus ook de nieuwe Dinkellandse VVD-fractie! 1 zetel meer t.o.v. 2014 . Gefeliciteerd Gerrit, Benno en Marcel! Veel succes! Lees verder