De Dinkellandse VVD

Wij wensen alle eindexamenkandidaten de komende weken heel veel succes met de examens.