zonnepanelen niet meetellen bij bepaling WOZ-waarde

De Dinkellandse VVD wil de mogelijkheid onderzoeken om vrijstelling voor haar inwoners te krijgen, zo mogelijk in samenwerking met alle gemeenten van (noordoost) Twente. Als we de duurzaamheidsambitie willen halen moeten we inwoners niet extra belasten omdat ze zonnepanelen geplaatst hebben.